Disclaimer

Welkom op de website CryptoTips.eu. Op deze website vind u alles wat u moet weten over cryptocurrency. Denk hierbij aan waar deze verkrijgbaar zijn, hoe deze veilig opgeslagen kunnen worden, maar ook waar je deze kunt verhandelen, kunt minen of gratis kunt verkrijgen. Wij schrijven onder andere objectieve beoordelingen over bedrijven die diensten of producten leveren omtrent cryptocurrency. Voor u als bezoeker dé kans om zonder enige vorm van registratie meer te weten te komen over cryptocurrency.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg voorzien van nieuwe coins, nieuwe reviews, nieuws en andere cryptocurrency-gerelateerde informatie. Hoewel wij te allen tijde proberen alle informatie compleet en correct te plaatsen kan er altijd iets zijn waardoor informatie bijvoorbeeld niet meer up-to-date is of onjuist is. De wereld van cryptocurrency veranderd nou eenmaal snel en wij kunnen niet ten alle tijden garantie op juistheid bieden.

Door gebruik te maken van de informatie verkregen van de website CryptoTips.eu of haar nevendiensten, zoals de nieuwsbrief, banners of welke vorm van uiting en communicatie dan ook, gaat u akkoord met deze disclaimer van CryptoTips.eu.

De website

Informatie op deze website en elke andere vorm van intellectuele eigendommen behoren toe aan CryptoTips.eu. Zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming mag de informatie op deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook. Het gebruik van de tutorials of reviews dan wel andere aanbiedingen mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk belang gebruik makende van de bijbehorende link op CryptoTips.eu.

Het is niet toegestaan om de website CryptoTips.eu te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hier sprake van mocht zijn.

Wij kunnen niet garanderen dat aanbiedingen dan wel kortingen vermeld op deze website werken. Het is te allen tijde aan de koper zelf om te controleren of een aanbieding wel gebruikt mag worden. CryptoTips.eu is niet aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op deze website. Mocht u een actie tegen komen die mogelijk niet correct is opgenomen laat het ons dan weten via e-mail. Wij zullen deze vervolgens zo snel mogelijk van de site af halen.

Aankoop digitale valuta, producten of diensten

CryptoTips.eu verwijst enkel naar aanbieders van digitale valuta, producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een digitale valuta, product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de betreffende winkel of dienstverlener. CryptoTips.eu verkoopt zelf géén producten of cryptocurrency. Wij hebben geen contact met verkoopafdelingen van onze diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een digitale valuta, product en / of dienst.

Gebruik affiliate verwijzingen

Wij maken op onze website gebruik van affiliate verwijzingen naar andere cryptocurrency bedrijven. Dit zijn speciale links die registreren dat een bezoeker afkomstig is van onze website. In ruil van het aanbrengen van een nieuwe klant ontvangen wij een commissie. Er zitten geen extra kosten verbonden als je als bezoeker of klant gebruik maakt van onze affiliate verwijzingen.

Advies

CryptoTips.eu is niet verantwoordelijk voor de adviezen die worden verstrekt via onze website. Bij aanbiedingen voor financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige, voor professioneel advies over uw beslissing. De adviezen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven. Wij bieden geen financieel advies en geven slechts onze mening. Bij twijfel raadpleeg een deskundige.

Het investeren in cryptocurrency is zeer risicovol en de koersen kunnen sterk schommelen. Investeer alleen geld dat je kunt missen en ken de gevaren. In het ergste geval kan een crypto niets meer waard worden en ben je al je geld kwijt. 

Investeren in cryptocurrency is op eigen risico. Indien je zonder eigen onderzoek of advies van een deskundige gebruik maakt van de informatie dan doe je dat voor eigen rekening en risico. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten

Indien u een klacht heeft over deze website dient u deze schriftelijk per e-mail aan ons door te geven. Hierbij dient u te allen tijde uw volledige naam en adres gegevens te verstrekken. Ook verlangen wij een duidelijke omschrijving van uw klacht en reden van de klacht. Klachten worden binnen 10 werkdagen in behandeling genomen en u zult hierover worden bericht.

Wetgeving en toepassing op CryptoTips.eu

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Indien u gebruikt maakt van deze website en / of informatie die hierop wordt verstrekt gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer. CryptoTips.eu behoudt het recht op elk gewenst moment deze disclaimer zonder verdere aankondiging aan te passen c.q. uit te breiden. Op de volledige website zijn auteursrechten van toepassing.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van CryptoTips.eu op deze pagina.

Copyright © 2017 tot heden – CryptoTips.eu